top of page
ช่างแต่งหน้าเจ้าสาว-ช่างแต่งหน้าแปดริ้ว-แต่งหน้าเจ้าสาวไม่เกิน-5,000-แต่งหน้าราคาถูก-1993.

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ BABI MAKEUP ช่างแต่งหน้าแปดริ้ว ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยนช์ที่ตรงความสนใจของคุณมากที่สุด ถ้าคุณยังใช้งานต่อไปโดยไม่ปฏิเสธคุกกี้ เว็บไซต์ของเราจะเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้องต้น 

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ BABI MAKEUP ช่างแต่งหน้าแปดริ้ว ของเราทราบว่าคุณเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ BABI MAKEUP ช่างแต่งหน้าแปดริ้ว เพื่อที่ BABI MAKEUP ช่างแต่งหน้าแปดริ้ว จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณและช่วยให้คุณสามารถใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ BABI MAKEUP ช่างแต่งหน้าแปดริ้ว ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

bottom of page